Các chi phí chi tiết khi làm sổ đỏ chung cư lần đầu tại Hà Nội?

chi-phi-lam-so-do-chung-cu

1/Tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng Tại điểm a khoản 1 Điều 107 Luật đất đai có quy định.

Các căn cứ để tính tiền sử dụng đất:

a) Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất;

b) Mục đích sử dụng”

Thông thường được chia thành ba mức: 20%, 50% và 100% giá trị của miếng đất bạn đang sở hữu. Bên cạnh đó, theo Điều số 8 Nghị định 198/2004 cũng đã quy định rất rõ những đối tượng sử dụng đất khác nhau mà tỷ lệ nộp lệ phí sử dụng đất cũng khác nhau.

2/Thứ hai là lệ phí trước bạ:

Lệ phí trước bạ là lệ phí nộp cho Nhà nước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ được quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, trong đó khoản 1 có quy định về Đối tượng chịu lệ phí trước bạ bao gồm nhà, đất. Như vậy, nhà, đất là đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ do đó khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ.

Lệ phí trước bạ làm sổ đỏ chung cư là khoản lệ phí làm sổ đỏ tiếp theo , thường thì lệ phí này được tính bằng 0,5% x (giá trị nhà + giá trị đất). Tùy vào từng khu vực mà giá của giá trị nhà đất do Nhà nước quy định.

3/ Thứ ba là các chi phí khác khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Bao gồm: phí đo đạc, lệ phí địa chính, phí thẩm định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định trên phạm vi tỉnh mình.


GỬI CHO TÔI BẤT KỲ BĂN KHOĂN, THẮC MẮC ANH CHỊ ĐANG GẶP PHẢI

*CAM KẾT ĐẶT QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG TRÊN CĐT

“Cảm ơn vì đã ghé thăm website của tôi. Chúc anh chị một ngày tốt lành!”

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top

[X]